Milieu

Milieu

Wij streven ernaar onze prestaties voortdurend te verbeteren en onze impact op het milieu actief te verminderen. Het verzamelen van gegevens en het beoordelen van indicatoren is voor ons een belangrijk instrument om onze prestaties te controleren en te verbeteren.

Onze acties om onze milieu-impact actief te verminderen

Aidian Sustainability Environment

Milieuverantwoordelijkheid bij Aidian

Het milieusysteem bij Aidian is gebaseerd op de principes van de ISO 14001-milieunorm. Ons doel is onze milieu-impact actief te verminderen en wij hebben de belangrijkste milieuaspecten van onze activiteiten onderkend. Deze aspecten hebben betrekking op het verbruik van grondstoffen, energie en water, emissies in afvalwater en de hoeveelheden afval die door onze activiteiten worden geproduceerd. Wij meten en controleren voortdurend zaken die verband houden met het milieu.

Het meten van onze prestaties is van belang voor het beheer van de duurzaamheid en het toezicht op de ontwikkeling. Sommige van de gecontroleerde punten zijn verplicht, op basis van eisen die in de lokale en locatie specifieke milieuvergunningen zijn gespecificeerd. Milieu- en chemische veiligheidsautoriteiten zijn voorbeelden van externe instanties waaraan wij gegevens over onze milieuprestaties leveren. Het verzamelen van gegevens en het beoordelen van indicatoren is voor ons een belangrijk instrument om onze eigen prestaties te controleren en te verbeteren.