Gezondheid

Gezondheid

Patiëntveiligheid is de leidende waarde in alle activiteiten van Aidian en wij streven ernaar de veiligheid van onze producten gedurende hun hele levenscyclus te garanderen. Via ons productaanbod bevorderen we een efficiënte en moderne gezondheidszorg en nemen we deel aan de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR), een van de grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid.

Aidian biedt slimme gezondheidsoplossingen voor point of care

Aidian Sustainability Health

Patiëntveiligheid en productverantwoordelijkheid

Het is onze missie om de gezondheid wereldwijd te bevorderen door efficiënte en moderne gezondheidszorg te stimuleren. Patiëntveiligheid is de kern van onze verantwoordelijkheid en de leidende waarde in alle activiteiten van Aidian. Wij streven ernaar de veiligheid van onze producten gedurende hun hele levenscyclus te garanderen. Onze producten worden vervaardigd met gekwalificeerde productieapparatuur in een gecontroleerde productieomgeving met gevalideerde productie- en kwaliteitscontrolemethoden om te garanderen dat elke batch voldoet aan vooraf bepaalde kwaliteitsspecificaties.

Bij alles wat wij doen, laten wij ons leiden door de wettelijke en reglementaire vereisten van de gezondheidsautoriteiten. Daarnaast volgen wij ook de gemeenschappelijk overeengekomen codes van geharmoniseerde praktijken die internationaal door onze industrie worden toegepast. Aidian volgt de vereisten betreffende haar producten, zoals de EU-richtlijn inzake IVD-diagnostiek, alsook de overeenkomstige vereisten van de US Food and Drug Administration (FDA), evenals andere nationale regelgevers en de ISO 13485-norm. Aidian voert momenteel ook de vereisten van de nieuwe IVD-verordening in.

Aidian helpt antimicrobiële resistentie te bestrijden

Antimicrobiële resistentie is een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid

Antibiotica zijn levensreddende geneesmiddelen en de belangrijkste geneesmiddelen om bacteriële infecties te behandelen. Helaas heeft het over- en misbruik van antibiotica geleid tot de ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën. Daardoor worden antibiotica ondoeltreffend en wordt het moeilijk om voorheen behandelbare infecties te genezen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft antimicrobiële resistentie (AMR) uitgeroepen tot een van de tien grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid.

Antibiotica kunnen alleen worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. De meerderheid van alle in de gezondheidszorg gebruikte antibiotica wordt voorgeschreven in de eerstelijnszorg, waar luchtweginfecties de meest voorkomende reden voor het bezoek aan de gezondheidszorg zijn. Ongeveer 90% van de luchtweginfecties wordt echter veroorzaakt door virussen of zijn zelflimiterend. Antibiotica zijn dan niet nodig om ze te genezen. Correct gebruik van antibiotica is de sleutel in de strijd tegen AMR. Aidians QuikRead go CRP en Strep A testen helpen gezondheidswerkers te bepalen of antibiotica nodig zijn of niet.